Tietosuojaseloste

Elomarket Oy:n tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Ruokakeitaan, eli Elomarket Oyn henkilötietojen käsittelyä kaikkien niiden tietojen osalta, joissa Elomarket Oy on rekisterinpitäjänä. Elomarket Oy on sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.


Elomarket Oy

Y-tunnus: 2079659-5
Puh. 040 712 0100
Sähköposti: ville.pirtinaho@ruokakeidas.fi
Osoite: Elotie 9, 33470 Ylöjärvi

Tietosuojavastaava

Ville Pirtinaho
Puh. 040 712 0100
Sähköposti: ville.pirtinaho@ruokakeidas.fi


Tietojen kerääminen

Elomarket Oy:n henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa henkilön suhde yritykseen. Henkilö voi olla asiakas, tai kotiinkuljetuksen tilaaja. Elomarket Oy kerää myös analytiikkaa verkkosivustolla kävijöistä ja kohdentaa kävijätietojen perusteella mainontaa sosiaalisen median kanavissa. Henkilö voi kuulua edellä mainituista henkilötietoryhmistä yhteen tai molempiin ryhmään samanaikaisesti. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lisätiedot löytyvät tältä sivulta.


Asiakkaat ja yhteyshenkilöt

Tähän ryhmään kuuluvat asiakkaan tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, jotka ovat vähintään sähköpostiosoite ja nimi. Lisäksi tiedossa saattaa olla osoite, puhelinnumero, ja muita asiakkaan mahdollisesti Elomarket Oy:lle toimittamia tietoja.
Asiakkuuteen liittyvät tiedot kerätään pääosin suoraan asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa tiedot keskustelun, verkkolomakkeen tai sähköpostin välityksellä.
Asiakkaiden tietoja käytetään yhteydenpitoon vain palvelun – kuten kotiinkuljetuksen – varmistamiseksi tai tuottamiseksi. Tietojen käsittelyn perusteena on siis aina joko sopimus tai välittömästi sopimuksen valmisteluun liittyvät toimet. Henkilötietoja säilytetään kalenterivuoden ajan, ellei lainsäädännössä toisin vaadita.


Kotiinkuljetuksen tilaajat

Tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamiseen ja yhteydenpitoon käytetään vähintään sähköpostiosoitetta. Lisäksi Elomarket Oy:llä saattaa olla tallennettuna kotiinkuljetuksen tilaajien vastaanottajien osoite, puhelinnumero ja muita tilaajan tai vastaanottajan mahdollisesti Elomarket Oy:lle toimittamia tietoja.
Tietoja kotiinkuljetuksen järjestämiseksi kerätään esimerkiksi keskustelun, verkkolomakkeen tai sähköpostin välityksellä. Tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. Oikeutettu etu on elinkeinon harjoittaminen ja markkinoinnin toteuttaminen sen mahdollistamiseksi.

Verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.Kotiinkuljetuksen tilauslomakeella evästeisiin tallentuu tieto esimerkiksi siitä, mitä lomaketta käyttävä asiakas on viimeksi tilannut, seuraavan tilauksen helpottamiseksi. Verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana. Sivustollamme käytetään evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

– Kävijätilastointia varten (Google Analytics, jne.)
– Käyttäjien lomaketietojen esitäyttö (jonka asiakas voi aina poistaa tyhjentämällä käyttämänsä selaimen välimuistin)
– Sosiaalisen median mainostus- ja kohdennuseväste (Facebook)
Verkkopalveluissamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin inforuutuja, joiden sisältöä ladattaessa henkilötietojasi (esim. ip-osoite, selaimesi tiedot) siirretään Facebookille.


Facebook

Facebookin osalta käytössä on eväste (_fbp), jonka avulla Facebook saa tiedon vierailusta sivuillamme ja pystyy kohdentamaan mainoksia sinulle sen perusteella. Tämä mahdollistaa myös jälkimarkkinointimme sinulle Facebookissa ostettujen kampanjoiden kautta. Me emme saa sinusta tietoja Facebookin kautta. Facebook käsittelee tietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja heidän tietosuojakäytännöistään voit lukea lisää osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy


Oikeudet

Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten esimerkiksi yhteys- tietojen muutoksissa sekä tiedusteluissa, voit ottaa yhteyttä Elomarket Oy:n tietosuojavastaavaan.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on oikeus tutustua sinusta tallennettuihin Elomarket Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin. Saat niistä halutessasi myös kopion itsellesi. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Poikkeus tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi sopimukseen tai toimitukseen liittyen. Tällöin emme välttämättä korvaa vanhaa tietoa, vaan lisäämme uuden tiedon tiedoksi muuttuneeseen tietoon.

Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 – Peruutat henkilötietojen käsittelyn suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta

– Vastustat tietojesi käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta, esimerkiksi jos et enää tule käyttämään kotiinkuljetuspalvelua.

Henkilötieto, jonka käsittelylle meillä ei ole lain mukaan käsittelyoikeutta ja käsittelyn tarve lakkaa, poistamme itse ilman pyyntöäsikin, kuten kalenterivuoden päätteeksi kotiinkuljetusasiakkuuden poistaminen listalta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa epäilet henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta asioiden selvittäminen on vielä kesken.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tilanteessa, jolloin käsittelemme tietoja yleiseen etuun vedoten (esimerkiksi tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi) tai omaan oikeutettuun etuumme perustuen (esimerkiksi suoramarkkinointi).

Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä tietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on. Emme muutenkaan siirrä henkilötietojasi automaattisesti minnekään – emme edes pyynnöstä. Sinulla on kuitenkin oikeus saada antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei aseta sinua mitenkään eriarvoiseen asemaan muiden kanssa palveluidemme käytön osalta, etkä menetä mitään oikeuksiasi muihin verrattuna.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilet henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Toivomme, että olet kuitenkin aina ensin yhteydessä meihin ja pyrimme selvittämään asiat jo ennen kuin niistä tulee ongelmia. Yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa.
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite:
PL 800, 00521 HelsinkiVaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi


Henkilötietojen siirrot ja siirrot kolmansiin maihin

Tietojamme ei koskaan yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.


Tietojen käsittelyn riskit ja tietojen suojaaminen

Olennaisin riski järjestelmään liittyen on sinun itsesi meille toimittama tieto. Elomarket Oy ei kerää esimerkiksi henkilökohtaiseen yksityiselämään kuuluvia tietoja. Kaikissa tilanteissa on syytä huomioida, ettemme pysty ennakolta arvioimaan tai kontrolloimaan meille toimitettujen tietojen sisältöä ja siten suorittaa erityisiä suojaustoimia. Tämä ei nykyisellä suojaustasolla aiheuta riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille, johtuen henkilökuntamme rajatusta pääsystä esim. kotiinkuljetusasiakkaiden tietoihin.

Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä saatetaan päivittää. Muutokset julkaistaan tällä sivulla.